Pages Menu
Categories Menu

Mobbning

 

”Mobbning(även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller hot om våld och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan eller inom militärlivet. En person som mobbar en annan kallas mobbare. Mobbning kan involvera ett eller flera av det som juridiskt benämns misshandel, olaga hot, förolämpning, förtal, övergrepp i rättssak, stöld, skadegörelse, olaga frihetsberövning, ofredande och sexuellt ofredande.

Mobbning handlar i många fall om att skaffa sig makt och status. Studier visar att mobbare vanligen har gott självförtroende och begränsad empati . Mobbare trivs med den makt det innebär att kunna kontrollera och trakassera en annan individ. För att uppnå sitt mål behöver mobbarna den tysta massan till hjälp, det vill säga betraktare, som höjer mobbarens status genom att avstå från att ingripa. För att stävja mobbning är det nödvändigt att ingripa mot dem som mobbar. Som ett led i förebyggande arbete är det också önskvärt att få följeslagarna eller betraktarna att reagera och agera, det vill säga sänka toleransen för mobbning.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har låtit göra en internationell genomgång av all forskning om mobbning som har gjorts de senaste 25 åren. De flesta av västvärldens länder är med i genomgången. I genomsnitt är det 23 procent färre som mobbar och 17 procent färre som blir mobbade när det bedrivs systematisk verksamhet mot mobbning.

– Det finns ett stort mörkertal vad gäller mobbning, säger Per Alvant, utredare på Brå. Det här visar att det lönar sig att satsa på att förebygga och hantera mobbning.

Bäst effekt har verksamhet för grundskoleelever som är 11 år och äldre. Det handlar om sådant som bättre tillsyn på skolgården under rasterna, disciplinära åtgärder,

– Det här är ett arbete som måste få ta tid, säger Per Alvant. Det tar ofta upp­emot 18 månader innan arbetet ger effekt.

I Sverige är skolorna enligt lag skyldiga att arbeta mot mobbning, och har något inträffat måste det utredas och hanteras. Däremot är det frivilligt att införa de systematiska antimobbningsprogram som har undersökts i studien. Det vanligaste programmet i svenska skolor är Olweusmodellen, som betonar samarbetet mellan elever, föräldrar och lärare.

Var tionde elev i 9:e klass upplever sig vara ofta mobbad, enligt Brå. Den andelen har varit ganska konstant under åren. Sverige ligger något lägre än andra länder.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Comments

  1. För att motverka mobbning och få elever att förstå och lära sig att det inte är ok tror jag det är enormt viktigt att tidigt prata om att vi alla är olika och att det är helt okej att vara det. Att varje vecka ha diskussioner och samtala med elever tror jag skulle spara en hel del problem framåt i tiden. I första hand är det föräldrarnas ansvar men skolan är jätteviktig i sammanhanget och det är ju där elever vistas större delen av dygnet. Skolan och lärare borde arbeta med kraft för sammanhållning i klassen och ser man någon som hamnar utanför gruppen,reagera snabbt och fånga upp vederbörande igen. Läraren är en viktig person och kan styra upp det hela. Kompisar är, tror jag, den största orsaken till att elever tycker det är roligt att gå till skolan, det kan man aldrig komma ifrån och vad är väl då bättre än att jobba aktivt för sammanhållning som också gör att elever blir mer motiverade att lära. Att se till att ingen hamnar utanför är en vinst för alla. Ett tips är att dela in klassen i lag som får samarbeta under ett år med olika uppgifter och frågeställningar i ämnet mobbning och utlysa en tävling med ett lockande pris till årets antimobbningsgrupp och varför inte spinna vidare och sedan tävla mot andra klasser/Christina P

Post a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.