Pages Menu
Categories Menu

Posted by on aug 19, 2015 in Gästbloggare | 0 comments

DET MÄNSKLIGA MÖTET – Micke Svennerbrandt

DET MÄNSKLIGA MÖTET – Micke Svennerbrandt

DET MÄNSKLIGA MÖTET
Livet består av en palett av möjligheter, metoder och alternativ, tillsammans med många andra beståndsdelar. Saker som behövs för att man ska få ett bra och välfungerande liv. En palett som ser helt olika ut beroende på varje individs karaktär, egenskaper och förmåga. Inom alla sektorer i samhället är det en stor tillgång att ha en egen personlighet, en innovativ förmåga, förmåga att tänka och agera utanför boxen. Tillgångar som är guld värda för många arbetsgivare och uppdragsgivare i ett modernt samhälle. Tyvärr så nedvärderas dessa egenskaper och tillgångar allt för ofta i skolvärlden. Dagens unga människor har för länge sen insett att kunskapsintag och lärande sker på många olika arenor och på många olika sätt. På det sättet har det skapats en press på skolan av idag när det gäller lärandet. Alternativ och komplement till ett traditionellt lärande. När man läser debattartiklar och rapporter som berör skolvärlden kan man undra om alla har insikten och förståelsen för att det finns många fler kunskapskällor att ösa ur för unga kunskapshungriga människor. Det finns flera tecken på att det inte är så. Exempel på det är när man i ren desperation på ett envist sätt försöker kontrollera något som redan är förlorat. Med närmast antika mätsystem, förslag om betyg i uppförande och ordning m.m. tror man sig stå för utveckling och en pedagogik anpassad efter det samhälle vi lever i. Det är inte utveckling och pedagogik utan snarare åtgärder. Åtgärder för att kunna behålla och kontrollera gårdagen. Vad har åtgärder med metodik, pedagogik och lärande att göra? Åtgärder blir till slut en galenskap och hysteri som man tror är mätbar och kan sorteras in under matematik. Snarare borde det stoppas in under ämnet drama och då som tragisk komik eller komisk tragedi. Utvecklingen måste gå före förvaltandet och inspekterandet. Om det nu står så fint i lagar och förordningar att eleven ska vara i centrum. Då ska eleven också stå i centrum. Alltid. Oavsett vem eleven är. Oavsett vilka behov eleven har. Det är grunden och förutsättningen för lärandet. Att se till att varje elevs egen unika mottagarfrekvens fungerar. Den hårt ekonomiskt styrda skolverksamheten ser till att de elever som behöver mest får istället minst. Bieffekter av New Public management där skolpengen förvandlat unga människor till objekt i form av penningpåsar. I ren okunnighet, ovilja eller i värsta fall ointresse tycker man på många håll att mirakelmetoden är att utrusta eleverna med I pads, datorer och andra elektroniska och tekniska hjälpmedel. Det finns en metod och ett hjälpmedel som är mycket, mycket viktigare än tillgång till apparater och maskiner och det är : Det mänskliga mötet. Det mänskliga mötet är grunden till all utveckling, pedagogik och lärande. Att i det mänskliga mötet utveckla det goda samtalet. Det goda samtalet där man synliggör, respekterar och bekräftar varandra på ett positivt sätt. I det mänskliga mötet finns alltid en portion av det ömsesidiga lärandet. Just det ömsesidiga lärandet är något som alla har nytta av. Unga människor av idag sitter inne med massor av kunskaper som vuxenvärlden har behov av och kan lära sig av. Det mätbara resultatet av det mänskliga mötet uppstår ofta långt efter att budgetåret och den politiska mandatperioden upphört. Ett större och bredare tänk måste till när det gäller ekonomiska vinster. Att jobba preventivt och förebyggande är det som krävs för att hålla samhällets kostnader nere. Preventivt och förebyggande arbete är det samma som investeringar. Vill man vinna och få avkastning så måste man investera. En god och bra investering är att satsa. En bra början är att satsa på det mänskliga mötet. Men då måste skolvärlden se till att det finns vuxna som verkligen har ”mänskliga mötensfunktioner”.

Micke Svennerbrandt

 

Post a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.