Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jan 21, 2013 in Mobbning | 4 comments

Skolverket om antimobbningsprogram

Skolverket om antimobbningsprogram

Skolverket har tittat på åtta antimobbningsprogram, Farstamodellen, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet och Stegvis. Skolverket menar att alla de undersökta programmen innehåller insatser som kan vara effektiva men också insatser som har motsatt effekt och som kan leda till att elever kränks eller blir mobbade. Därför rekommenderar skolverket att inte programmen används i arbetet mot mobbning. De säger också att det i nuläget  inte finns något program som de i sin helhet kan rekommendera. Skolverket har givit ut riktlinjer, allmänna råd som ska följas, och skolorna ska med stöd av dem , själva skapa  lösningar utifrån skolans förutsättningar.

Skolverkets forskningsrapport visar att det är särskilda lektioner med värdegrundsarbete och kamratstödjare som kan öka risken för mobbning. Dem menar också att det är viktigt att eleverna är delaktiga i t.ex. analysarbetet och att utsatta miljöer så som omklädningsrum utvärderas och att elever får hålla i aktiviteter som ger god atmosfär som t.ex. skolkafeet. Rapporten visar också , mot vad man tidigare fått fram, att flickor är lika utsatta som pojkarna, för kränkningar och mobbning och att inget av programmen tar hänsyn till pojkar och flickors olika behov av insatser.

Wikipedia: “ Mobbning handlar i många fall om att skaffa sig makt och status. Studier visar att mobbare vanligen har gott självförtroende och begränsad empati. Mobbare trivs med den makt det innebär att kunna kontrollera och trakassera en annan individ. För att uppnå sitt mål behöver mobbarna den tysta massan till hjälp, dvs betraktare, som höjer mobbarens status genom att avstå från att ingripa. För att stävja mobbning är det nödvändigt att ingripa mot den som mobbar.”


I nästan alla fall där vi ska lösa allehanda problem så går vi till roten av det onda, vilket vi naturligtvis också bör göra när det gäller mobbning. Vi tror att alla som har erfarenhet eller kommit i kontakt med mobbning tillsammans kan skapa ett effektivt program mot mobbning och kränkningar.

Vad är ditt förslag ?

4 Comments

 1. Att motverka mobbning:
  Jag tycker att skolan har en skyldighet att titta på vad de kan göra för att motverka mobbning och jag tänker då på gymnastiken som borde kunna ha valmöjligheter till aktiviteter så att alla tycker det är roligt att röra sig. Alla har tex. inte bollsinne och då blir inte gymnastiktimmarna roliga och elever känner sig mindre värda om de inte är duktiga.
  Sedan detta med duschar som alla har gemensamt och som Sverige är ganska ensam om. Hur svårt kan det vara att ha enskilda duschar, jag menar de som går på högstadiet är i sin känsligaste ålder och man jämför sig hela tiden med andra vad det än är. Skolan ska vara en förberedelse för arbetslivet men man duschar inte ihop med sina arbetskamrater.
  Att hålla föredrag inför en hel klass är en plåga för många och att göra detta 1-2 ggr/termin kan aldrig göra att man känner sig bekväm i detta. Då är det bättre att dela upp klassen i tex. 5 mindre grupper och på så sätt träna att tala inför en grupp och gärna göra detta ofta.
  Man borde också införa minst 2 lektioner i veckan ute, genom tex en timmes tipspromenad.Frisk luft och rörelse kan det aldrig bli för mycket av och alla skulle vinna på detta genom bättre kondition och koncentration.
  Tack för ordet!/Claes M

 2. Mamman!

  Hej bara en tanke som slog mig idag.
  Hur vore de och köra antimobb pogrammen lite tidigare i livet.
  Min son går på en syskonavdelning på förskolan och redan där börjar de förekomma, och i den åldern handlar det mest av att de e kul att vara busig. De e ju verkligen då man har chansen att börja förebygga och visa allvaret i de när dom e formbarast. Man skulle ju tycka att föräldrarna borde ta detta men många gör ju de inte alltid. Bara för att man anses som vuxen för man har åldern inne betyder de inte att alla tar vuxet ansvar…

  • Ja ett lättare,anpassat antimobbningsprogram redan fr dagis låter verkligen som en klok tanke.Och som du skriver Mikaela,i den åldern är också barnen som mest formbara!Tack!

 3. Förskolor arbetar redan med värdegrundsfrågor. Det är en viktig del i arbetet med gruppen och de samtalar ofta om hur man ska vara mot varandra, hur andra kan känna, hur det känns i olika situationer, vilka regler vi ska ha för att alla ska må bra, hur man kan göra när något gått fel för att göra det bra igen och att alla är lika bra och lika mycket värda. Förskolorna har också en likabehandlingsplan som utvärderas varje år.

Post a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.